ACSSS Board (2004 and before 2004)

February 2004 – January 2005

Li Jiang (president)
Dong Wang
Yee Man Chan
Bonnie Sun
Forrest Li
Grace Gao
Hua Cai
Liangliang Li
Song Li
Yan Gu
Yuqing Gong

February 2003 – January 2004

Ming Gu (president)
Xiang Li
Zhimin Feng
Si Shen
Carol Yu
Xin Zhou
Feng Zhuge
Xiaoshu Shao
Hong Qiao
Pengfei Q
Wei Wang

February 2002 – January 2003

Ming Gu (president)
Bin Lee  Vice President / Sports
Xiang Li  Vice President / Treasurer
Yan Li  Vice President / Social Activity
Jun Yan  Vice President / Social Activity
Yue Yin  Vice President / Operations
Qi Zhai  Vice President / Public Relations
Xiaojing Zhang  Vice President / Information System
Yuke Zhao
Wei Wei  Webmaster

February 2001 – January 2002

Li Chen (president)
Chuan-Hua Chen
Ming Gu
Heng Liu
Tao Yao
Xiao-zheng Ye
Qi Zhai
An Zhu

February 2000 – January 2001

Dachen Chu (president)
Feng (Christopher) Bi
Li Chen
Li Ding
Tao Hou
Wei (Wendy) Liu
Cheng Yang
Binbin Tan
Yang (James) Yang
Haipeng Liang
Fei Wu

December 1998 – February 2000

Yu Gao (president)
Xiao Chen
Dachen Chu
Zhi Liu
Kai Ma
Qiang Tang
Ping-ping Xiang
Cheng Yang
Rui Zhang
Yunfan Zhou

December 1997 – December 1998

Hongbin Li (president)
Yu Gao
Chong Wang
Jian Liu
Ming Mao
? Ping-ping Xiang
Yunfan Zhou
Tong Li

December 1996 – December 1997

Linyong Pang (president)
Jie Hu
Guo Li
Hongbin Li
Ming Mao
Hailing Sun
Ang Xia
Youwen Yi

December 1995 – December 1996

Kuiran Liu (president)
Linyong Pang
Fang Pan
Wiaowei Luo
Yun Wang

December 1994 — December 16, 1995

Jingjun Cao (president)
Baonian Hu
Xiaoming Huo
Bo Li
Jingwei Liang

November 1993 — December 18, 1994

Jiang Ping (president)
Jie Kang
Yanping Lu
Olivia Ouyang
Hui Zhao

Leave a Reply