Skip to main content
SEARCHWORKS (SU CATALOG) | DATABASES | E-JOURNALS | SUL HOME | GSE | SU HOME
Pricopie R, Union E. Acces și echitate în învățământul superior din România : dialog cu elevii și studenții. Bucureşti: Centrul de Certetare în Comunicare : Editura Comunicare.ro; 2011.
Pricopie R, Guțu D, Moroiu M. Fulbright effect on international education : looking ahead from a Romanian & American perspective. Bucureşti: Comunicare.ro ; published by arrangement with the Romanian-U.S. Fulbright Commision; 2010.