Ko Ka Hui Oli Hui Chant

The Hui oli, or chant, is entitled He Aloha No Hawaiʻi and speaks of Hawaiians' love for their homeland. Traditionally, Hawaiian oli were used to record and pass cultural information. There are many different types of oli—our Hui oli is most often used to welcome people to Stanford and to our events.

He Aloha No Hawaiʻi

He aloha no Hawaiʻi kuʻu one hānau
Mai Haʻehaʻe i ka mole ʻo Lehua
Hoʻi mai ka lā i ke komohana
Me he manu ʻau i ke kai uli
E mālamalama ulu kukui
Kahi ka ʻumeke noʻeau ē
(Girls) E lauhoe i ka waʻa (Boys) I ke kā, i ka hoe
(Girls) A pae i ka ʻāina (Boys) I ke kā, i ka hoe
Pōʻai ke onaona pumehana ē
Ani mai nā hā aloha ē, aloha ē, aloha ē

Translation

Aloha for/from Hawaiʻi, my home
From Haʻehaʻe to Lehua
The sun always returns to the west
Like a bird navigating the deep sea
Guided by the growing light of knowledge
Prepare and share the calabash of wisdom
Paddle the canoe together (bail, paddle)
Until land is reached (bail, paddle)
Encircled by the warm, gentle fragrance
Breath beckoning with aloha... aloha ē, aloha ē