Veris ad imperia

Author: 
Anon
Performer: 
Thomas E. Binkley