Bidloo. "Ontleding...". Anatomy of the Human Body. table 102

Bidloo, Govard, Ontleding des menschelyken lichaams. Amsterdam: By de weduwe van Joannes van Someren, de erfgenaamen van Joannes van Dyk, Hendrik en de weduwe van Dirk Boom, 1690, table 102.

See other images by Bidloo at the National Library of Medicine's Historical Anatomies on the Web.

 

Bidloo. "Ontleding...". Anatomy of the Human Body. table 102