Mansur

Bidloo. "Ontleding Des Menschelyken...". Table 5

Bidloo. "Ontleding Des Menschelyken...". Table 5

Bidloo, Govard, Ontleding des menschelyken lichaams. Amsterdam: by de weduwe van Joannes van Someren, de erfgenaamen van Joannes van Dyk, Hendrik en de weduwe van Dirk Boom, 1690.

See other images by Bidloo at the National Library of Medicine's Historical Anatomies on the Web.

Syndicate content