Triteleia laxa (Ithuriel's Spear) 4.2x 5/21/89 Coal Mine Ridge
© Ken Gardiner

Photo Gallery: botanical names | common names