CFTR Genomic Sequence Alignment:  

Human (Zielenski et al., 1991) vs. Rhesus monkey Macaca mulatta (Wine et al., 1998) 

GenBank Accession numbers for Rhesus Genomic Sequence: AF016924---AF016950
(for entire listing search Entrez for Wine JJ)
 
Caution: the following alignment may contain errors.  Use at your own risk.

..............TTGAGCGGCAGGCACCCAGAGTAGTAGGTC-TTTGGCATTAGGAGCTTGAGCCCAGACGGCCCTAGCAGGGACCCCAGCGC H
..............ttgagcggcaggcacccagAGTAATAGGTCCTTTGGCATTAGGAGCTTGAGCCCAGTCGGCCCTAGCAGGGACCCCAGCGC Rh
 

001/133 18/185
    exon 1 Met Gln Arg Ser Pro Leu Glu Lys Ala Ser Val Val Ser Lys Leu Phe Phe Se
CCGAGAGACC ATG CAG AGG TCG CCT CTG GAA AAG GCC AGC GTT GTC TCC AAA CTT TTT TTC AG GTGAGAAGGTGGC H
CCGAGAGACC ATG CAG AGG TCG CCT CTG GAA AAG GCC AGC GTT GTC TCC AAA CTT TTT TTC AG GTGAGAAGGTGGC Rh

CAACCGAGCTTCGGAAAGACACGTGCCCACGAAAGAGGAGGGCGTGT................................................. H
CAACCGAGCTTCGGAAAGACACGTGCCCACGAAAGAGGAGGGCGTGT................................................. Rh

..................................< intron 1 >..................................................

.............GACTTATTTTATTCTCATATTTACATGTGCATAATTTTCCATATGCCAGAAAAGTTGAATAGTATCAGATTCCAAATCTGTAT H
....................................................................................ccaaatctgtat Rh

19/186 1 30
                                        exon 2 r Trp Thr Arg Pro Ile Leu Arg Lys Gly Tyr Arg Gln
GGAGACCAAATCAAGTGAATATCTGTTCCTCCTCTCTTTATTTTAG C TGG ACC AGA CCA ATT TTG AGG AAA GGA TAC AGA CAG H
ggagaccaAATCAAGTGAATATCTCTTCCTCCTCTCTTTATTTTAG C TGG ACC AGA CCA ATT TTG AGG AAA GGA TAC AGA CAG Rh
                        *

                                          31 40 Ala 50
Arg Leu Glu Leu Ser Asp Ile Tyr Gln Ile Pro Ser Val Asp Ser Ala Asp Asn Leu Ser Glu Lys Leu Glu
CGC CTG GAA TTG TCA GAC ATA TAC CAA ATC CCT TCT GTT GAT TCT GCT GAC AAT CTA TCT GAA AAA TTG GAA H
CGC CTG GAA TTG TCA GAT ATA TAC CAA ATC CCT TCT GCT GAT TCT GCT GAC AAT CTA TCT GAA AAA TTG GAA Rh
* *

55/296
Ar
AG GTATGTTCATGTACATTGTTTAGTTGAAGAGAGAAATTCATATTATTAATTATTTAGAGAAGAGAAAGCAAACATATATAA----------- H
AG GTATATTCATGTACATTGTTTAGTTGAAGAGAAAAATTCATATTATTA----TTTAGAGAAAAGAAAGGAAGCATATTGAAACATATTGTAG Rh
* **** * * * ** ***********

                                                     Alu fragment
GTTTAATTCTTATATTTAAAAATAGGAGCCAAGTATGGTGGCTAATGCCTGTAATCCCAACTATTTGGGAGGCCAAGATGAGAGGATTGCTTGAGACC H
GTTTAATTCTTATATTTAAAAATAGAAGACAT-TA--CTGACTAATGCCTGCAATCCCAACTACTTGGGAGGCCAAGATGagaggattgcttgagacc Rh
                         *  *  **  ***  *          *           *

AGGAGTTTGATACCAGCCTGGGCAACATAGCAAGATGTTATCTCTACACAAAATAAAAAGTTAGCTGGGAATGGTAGTGCATGCTTGTA........H
.................................................................................................Rh

..................................< intron 2 >...................................................

................GGCTGAGTGTTTGGTGTTGTATGGTCTCCATGAGATTTTGTCTCTATAA-TACTTGGGTTAATCTCCTTGGATATACTTGT H
.................ctgagtgtttggtgttGGAGGGTCTCCATGAGGTTTTGTCTCTATAAATCCTTGGGTTAATCTCCTTGGATATACTTGT Rh

56/297
                                                                               exon 3 g Glu Trp Asp
GTGAATCAAACTATGTTAAGGGAAATAGGACAACTAAAATATTTGCACATGCAACTTATTGGTCCCACTTTTTATTC-TTTGCAG A GAA TGG GAT H
GTGAATCAAACTATGTTAAGGGAAACAGGACAACTGAAATATTTGCACATGTAACTTATTGGTCCCACTTTTTATTCTTTTGCAG A GAA TGG GAT Rh
* * *

59 60 70 80
Arg Glu Leu Ala Ser Lys Lys Asn Pro Lys Leu Ile Asn Ala Leu Arg Arg Cys Phe Phe Trp Arg Phe Met Phe
AGA GAG CTG GCT TCA AAG AAA AAT CCT AAA CTC ATT AAT GCC CTT CGG CGA TGT TTT TTC TGG AGA TTT ATG TTC H
AGA GAG CTG GCT TCA AAG AAA AAT CCC AAA CTC ATT AAT GCC CTT CGG CGA TGC TTT TTC TGG AGA TTT ATG TTC Rh
* *

84 Leu 90 91/405
Tyr Gly Ile Phe Leu Tyr Leu Gly
TAT GGA ATC TTT TTA TAT TTA GGG GTAAGGATCTCATTTGTACATTCATTATGTATCACATAACTATATGCATTTTTGTGATTATGAAA H
TAT GGA ATC TTG TTA TAT TTA GGG GTAAGGATCTCATTTGTACATTCATTATGTATCACATAACTATATTCATTTTTGTGATTATTAAA Rh
* * *

AGACTACGAAATCTGGTGAATAGGTGTAAAAATATAAAGGATGAATCCAACTCCAAACACTAAGAAACCACCTAAACTCTAGTAAGGATAAGTAA... H
GGACTAGGAAATCTGGTTAATAGGTATAAAAATATAAAGGatgaatccaactccaaaca....................................... Rh
* ** *

.....................................< intron 3 >.................................................
                                                    92/406
                                             exon 4 Glu Val Thr Lys Ala Val Gln Pro Leu Leu Leu Gly
TTTTATGAGAAATAAATGAAATTTAATTTCTCTGTTTTTCCCCTTTTGTAG GAA GTC ACC AAA GCA GTA CAG CCT CTC TTA CTG GGA H
................................................... GAA GTC ACC AAA GCA GTA CAG CCT CTC TTA CTG GGA Rh

Arg Ile Ile Ala Ser Tyr Asp Pro Asp Asn Lys Glu Glu Arg Ser Ile Ala Ile Tyr Leu Gly Ile Gly Leu Cys
AGA ATC ATA GCT TCC TAT GAC CCG GAT AAC AAG GAG GAA CGC TCT ATC GCG ATT TAT CTA GGC ATA GGC TTA TGC H
AGA ATC ATA GCT TCC TAT GAC CCG GAT AAC AAG GAG GAA CGC TCT ATT GCG ATT TAT CTA GGC ATA GGC TTA TGC Rh
*

Leu Leu Phe Ile Val Arg Thr Leu Leu Leu His Pro Ala Ile Phe Gly Leu His His Ile Gly Met Gln Met Arg
CTT CTC TTT ATT GTG AGG ACA CTG CTC CTA CAC CCA GCC ATT TTT GGC CTT CAT CAC ATT GGA ATG CAG ATG AGA H
CTT CTC TTT ATC GTG AGG ACA CTG CTC TTA CAC CCA GCC ATT TTT GGC CTT CAT CAC ATT GGA ATG CAG ATG AGA Rh
* *
                                  163/621
Ile Ala Met Phe Ser Leu Ile Tyr Lys Lys
ATA GCT ATG TTT AGT TTG ATT TAT AAG AAG GTAATACTTCCTTGCACAGGCCCCATGGCACATATATTCTGTATCGTACATGTTTTAATG H
ATA GCT ATG TTT AGT TTG ATT TAT AAG AAG GTAATACTTCCTTGCACAGGCCCTGTGGTACATATGTTCTGTATGGTACATGTTTTAATG Rh
** * * *

TCATAAATTAGGTAGTGAGCTGGTACAA........................................................................ H
CCATAAATTAggtag..........................< intron 4 >............................................... Rh
*

...ATTTCTGCCTAGATGCTGGGAAATAAAACAACTAGAAGCATGCCAGTATAATATTGACTGTT-GAAGAAACATTTATGAACCTGAGAAGATAGTAA H
..................................CTAGAA-CATTCCAGTATAGTATTGACTGTTAAAAGAAATATTTATGAATCTAAGATGATAGTAA Rh.
* * ** * * * *

GCTAGATGAATAGAATATAATTTTCATTACCTTTACTTAATAATGAATGCATAATAACTGAATTAGTCATATTATAATTTTACTTATAATATATTTGTA H
GCTAGANGAATAGAACATAATTTTCATTACCTTTACTTAATAATGAATGCACAATAACTGAATTAGTCATATTATAATGTTACTTATAATATATTTGTA Rh
* *

164/622 170 177
                                    exon 5 Thr Leu Lys Leu Ser Ser Arg Val Leu Asp Lys Ile Ser Ile
TTTTGTTTGTTGAAATTATCTAACTTTCCATTTTTCTTTTAG ACT TTA AAG CTG TCA AGC CGT GTT CTA GAT AAA ATA AGT ATT H
TTTTGTTTGTTGAAATTATCTAACTTCCCATTTTTCTTGTAG ACT TTA AAG CTG TCA AGC CGT GTT CTA GAT AAA ATA AGT ATT Rh
* *

178 180 190 193/711
Gly Gln Leu Val Ser Leu Leu Ser Asn Asn Leu Asn Lys Phe Asp Glu
GGA CAA CTT GTT AGT CTC CTT TCC AAC AAC CTG AAC AAA TTT GAT GAA GTATGTACCTATTGATTTAATCTTTTAGGCACTATT H
GGA CAA CTT GTT AGT CTC CTT TCC AAC AAC CTG AAC AAA TTT GAT GAA GTATGTACCTATTGATTTAATCTTTTAGGCACTATT Rh

GTTATAAATTATACAACTGGAAAGGCGGAGTTTTCCTGGGTCAGATAATAGTAATTAGTGGTTAAGTCT-GCTCAGCTCTAGCTTCCCTATTCTGGAAACT H
GTTATAAATTATACAACTGGAAAGGTAGAGTTTTCCTGTATCAGATAA---------GTGGTTAAGTCTTGCTCAGCTCTAGCTTCCCTATTCTGAAAACT Rh
** ** ********* * *

AAGAAAGGTCAATTGTATAGCAGAGCACCATTCTGGGGTCTGGTAGAACCACCCAACTCAAAGGCACCTTAGCCTGTTGTTAATAAGATTTTTCAAAACT H
GAGAAAGGTCAGTTGTATAGCAGAACACCATCCTGGGT Rh
* * * *

..........................................< intron 5 >..............................................

..................................................TTAGTGTGCTCAGAACCACGAAGTGTTTGATCATATAAGCTCCTTTT H
..................................................TTAGTGTGCTCAGAACCACGAAGTGTTTGATCATATAAGCTCCTTTT Rh

                                                                                      194/712
-58                                                                           exon 6A Gly Leu Ala
ACTTGCTTTCTTTCATATATGATTGTTAGTTTCTAGGGGTGGAAGATACAATGACACCTGTTTTTGCTGTGCTTTT-TTTTCCAG GGA CTT GCA H
ACTTGCTTTTTTTCATATATGATTGTTTGTTTCTAGGGGTGGAAGATAAAATGACACCTGTTTTTGCTGTGCTTTTATTTTCCAG GGA CTT GCA Rh

                                    Val 210 220
Leu Ala His Phe Val Trp Ile Ala Pro Leu Gln Val Ala Leu Leu Met Gly Leu Ile Trp Glu Leu Leu Gln Ala
TTG GCA CAT TTC GTG TGG ATC GCT CCT TTG CAA GTG GCA CTC CTC ATG GGG CTA ATC TGG GAG TTG TTA CAG GCG H
TTG GCA CAT TTC GTG TGG ATC GTT CCT CTG CAA GTG GCA CTC CTC ATG GGG CTA ATC TGG GAG TTG TTA CAG GCG Rh
 

246
Ser Ala Phe Cys Gly Leu Gly Phe Leu Ile Val Leu Ala Leu Phe Gln Ala Gly Leu Gly Arg Met Met Met Lys
TCT GCC TTC TGT GGA CTT GGT TTC CTG ATA GTC CTT GCC CTT TTT CAG GCT GGG CTA GGG AGA ATG ATG ATG AAG H
TCT GCC TTC TGT GGA CTT GGT TTC CTG ATA GTC CTT GCC CTT TTT CAG GCT GGG CTA GGG AGA ATG ATG ATG AAG Rh

875/248
Tyr Ar
TAC AG GTAGCAACCTATTTTCATAACTTGAAAGTTTTAAAAATTATGTTTTCAAAAAGCCCACTTTAGTAAAACCAGGACTGTCTATGCATAG... H
TAC AG GTAGCAACCTATTTTCATAGCTTGAAGGTTTTTAAAATTATGTTTTCAAAAAGTCCACTTTAGTAAAACCaggactgtctatgcatag. . Rh
* * *

.....................................< intron 6a >.................................................
 
 
...............................................TATGACTTAAAACCTT-GAGCAGTTCTTAATAGATAATTTGACTTGTTTT H
...............................................TTTgacttaaaacccttgagcagttCTTAGTAGATAATTTGACTTGTTTT Rh

                                        249/876                         Asp 257 262
                                  exon 6b g Asp Gln Arg Ala Gly Lys Ile Ser Glu Arg Leu Val Ile Thr
TACTATTAGATTGATTGATTGATTGATTGATTGATTTACAG A GAT CAG AGA GCT GGG AAG ATC AGT GAA AGA CTT GTG ATT ACC H
TACTATTAGATTGATTGATTGATTGATTTAT--------AG G GAT CAA AGA GCT GGG AAG ATC AAT GAA AGA CTT GTG ATT ACC Rh
 

280
Ser Glu Met Ile Glu Asn Ile Gln Ser Val Lys Ala Tyr Cys Trp Glu Glu Ala Met Glu Lys Met Ile Glu Asn
TCA GAA ATG ATT GAA AAT ATC CAA TCT GTT AAG GCA TAC TGC TGG GAA GAA GCA ATG GAA AAA ATG ATT GAA AAC H
TCA GAA ATG ATT GAA AAT ATC CAA TCT GTG AAG GCA TAC TGC TGG GAA GAA GCA ATG GAA AAA ATG ATT GAA AAC Rh
*

(289)290/1001
Leu Arg Gl
TTA AGA CA GTAAGTTGTTCCAATAATTTCAATATTGTTAGTAATTCTGTCCTTAATTTTTTAAAAATATGTTTATCATGGTAGACTCCACCTCATA H
CTA AGA CA GTAAGTTGTTCCAGTAATTTCAATattgttagtaattctgtccttaaAAA...................................... Rh
* *

.......................................< intron 6b >.............................................
 

GGTCATATGATGTGGAGCCAGGTTAAAAATATAGGCAGAAAGACTCTAGAGACCATGCTCAGATCTTCCATTCCAAGATCCCTGATATTTGAAAAAT
GATATTTGAAAAAT

                                (290)291/1002 304
                                  exon 7 n Thr Glu Leu Lys Leu Thr Arg Lys Ala Ala Tyr Val Arg Tyr
AAAATAACATCCTGAATTTTATTGTTATTGTTTTTTATAG A ACA GAA CTG AAA CTG ACT CGG AAG GCA GCC TAT GTG AGA TAC H
AAAATAACATCCTGAATTTTATT---ATTATTTTTTATAG A ACA GAA CTG AAA CTA ACT CGG AAG GCA GCC TAT GTG AGA TAC Rh
*** * *

329
Phe Asn Ser Ser Ala Phe Phe Phe Ser Gly Phe Phe Val Val Phe Leu Ser Val Leu Pro Tyr Ala Leu Ile Lys
TTC AAT AGC TCA GCC TTC TTC TTC TCA GGG TTC TTT GTG GTG TTT TTA TCT GTG CTT CCC TAT GCA CTA ATC AAA H
TTC AAT AGC TCA GCC TTC TTC TTC TCA GGG TTC TTT GTC GTG TTT TTA TCT GTG CTT CCC TAT GCA CTA ATC AAA Rh
*

        Val 354
Gly Ile Ile Leu Arg Lys Ile Phe Thr Thr Ile Ser Phe Cys Ile Val Leu Arg Met Ala Val Thr Arg Gln Phe
GGA ATC ATC CTC CGG AAA ATA TTC ACC ACC ATC TCA TTC TGC ATT GTT CTG CGC ATG GCG GTC ACT CGG CAA TTT H
GGA ATC GTC CTC CGA AAA ATA TTC ACA ACC ATA TCA TTC TGC ATT GTT CTG CGC ATG GCG GTC ACT CGG CAA TTT Rh
* * * *

372/1248
Pro Trp Ala Val Gln Thr Trp Tyr Asp Ser Leu Gly Ala Ile Asn Lys Ile Gln
CCC TGG GCT GTA CAA ACA TGG TAT GAC TCT CTT GGA GCA ATA AAC AAA ATA CAG GTAATGTACCATAATGCTGCATTATAT H
CCC TGG GCT GTA CAA ACA TGG TAT GAC TCT CTT GGA GCA ATA AAC AAA ATA CAG GTAATGTACCATAATGCTGCATTATAT Rh

 

ACTATGATTTAAATAATCAGTCAATAGATCAGTTCTAATGAACTTTGCAAAAATGTGCGAAAAGATAGAAAAGAAATTTCCTTCACTAGGAAGTTATAA H
ACTATGATTTAAGTAATCAGTCAAT.......................................................................... Rh
*

..............................................< intron 7 >..........................................

 

..................TGAATCCTAGTGCTTGGCAAATTAACTTTAGAACACT--AATAAAATTATTTTATTAAGAAATAATTACTATTTCATTA H
......................................ATTAACTTTAGAACACTGTAATAAAATTATTATATTAAGAAATAATTACTATTTCATTA Rh
**

TTAAAATTCACTCTCTTATATAAGATGTAGCACAATGAGAGTATAAAGTAGATGTAATAATGCATTAATGCTATTCTGATTCTATAATATGTTTTTG H
TTAAAATTCACTCTCTTGTATAAGATGTAGCACAATGAGAGTATAAAGTAGATGTAATAATGCATTAATGCTATCCTGATTCTATAACATGTTTTTG Rh
* *

     Exon 8 Asp Phe Leu Gln Lys Gln Glu Tyr Lys Thr Leu Glu Tyr Asn Leu Thr Thr Thr Glu Val Val
TTTATAAATAG GAT TTC TTA CAA AAG CAA GAA TAT AAG ACA TTG GAA TAT AAC TTA ACG ACT ACA GAA GTA GTG H
TTTATAAATAG GAT TTC TTA CAA AAG CAA GAA TAT AAG ACA TTG GAA TAT AAC TTA ACA ACT ACA GAA GTA GTG Rh
*

Met Glu Asn Val Thr Ala Phe Trp Glu Glu
ATG GAG AAT GTA ACA GCC TTC TGG GAG GAG GTCAGAATTTTTAAAAAATTGTTTGCTCTAAACACCTAACTGTTTTCTTCTTTGTG H
ATG GAG AAT GTA ACA GCC TTC TGG GAG GAG GTCAGAATTTTTAAAAAATTGTTT-ATCTAAAGACCTA----TTTTCTTCTTGGTG Rh
** * **** *

AATATGGATTTCATCCTAATGGCGA....................................................................... H
AATCtggatttcatcctaa............................................................................. Rh

*

..............................................< intron 8 >......................................

.........................TAATGGATCATGGGCCATGTGCTTTTCAAACTAATTGTACATAAAACAAGCATCTATTGAAAATATCTGAC H
................................................................................................ Rh
 

404/1342
                                                    exon 9 Gly Phe Gly Glu Leu Phe Glu Lys Ala Lys
AAACTCATCTTTTATTTTTGATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTT-TTTAACAG GGA TTT GGG GAA TTA TTT GAG AAA GCA AAA
.................AAGA------TGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTTATTTAACAG GGA TTT GGG GAA TTA TTT GAG AAA GCA AAA
****** *

            Ser                      Asp
Gln Asn Asn Asn Asn Arg Lys Thr Ser Asn Gly Asp Asp Ser Leu Phe Phe Ser Asn Phe Ser Leu Leu Gly Thr
CAA AAC AAT AAC AAT AGA AAA ACT TCT AAT GGT GAT GAC AGC CTC TTC TTC AGT AAT TTC TCA CTT CTT GGT ACT H
CAA AAC AAT AGC AAT AGA AAA ACT TCT AAT GAT GAT GAC AGC CTC TTC TTC AGT AAT TTC TCA CTT CTT GGT ACT Rh
* *

Pro Val Leu Lys Asp Ile Asn Phe Lys Ile Glu Arg Gly Gln Leu Leu Ala Val Ala Gly Ser Thr Gly Ala Gly
CCT GTC CTG AAA GAT ATT AAT TTC AAG ATA GAA AGA GGA CAG TTG TTG GCG GTT GCT GGA TCC ACT GGA GCA GGC H
CCT GTC CTG AAA GAT ATT AAT TTC AAG ATA GAA AGA GGA CAG TTG TTG GCG GTT GCT GGA TCC ACT GGA GCA GGC Rh

464/1524
Lys
AAG GTAGTTCTTTTGTTCTTCACTATTAAGAACTTAATTTGGTGTCCATGTCTCTTTTTTTTTCTAGTTTG----TAGTGCTGGAAGGTATTTTTGGA H
AAG GTAGTCCTTTTATTCTTCACTATTAAGAACTTAATTTGATATCCATGTCTCTTTTTTTTTGTAGTTTGTCTGTAGTGCTGAAAAGTATTTTTGGA Rh
* * * * * **** *

GAAATTCTTACATGAGCATTAGGAGAATGTATGGGTGTAGTGTCTTGTATAATAGAAATTGTTCCACTGATAATTTACTCTAGTTTTTTATTTCCTCATA H
GAAATTCTTGCATGAGCATTAGGAGAATGTATGGGTATAATGTCTCGTATAATAGAAATTACTCCACTGATAANNTACTCTGGTTTTTTATTTCCTCATA Rh
* * * * ** ??

TTATTTTCAGTGGCTTTTTCTTCCACATCTTTATATTTTGCACCACATTCAACACTGT.......................................... H
TTATTTTCCGTGGCTTTTTCTTCTACATATNTATATTTtgcaccacattcaacactgt.......................................... Rh
* * * ?

...............................................< intron 9 >........................................

465/1525
                                                 exon 10 Thr Ser Leu Leu Met Met Ile Met Gly Glu
......TCCTGAGCGTGATTTGATAATGACCTAATAATGATGGGTTTTATTTCCAG ACT TCA CTT CTA ATG ATG ATT ATG GGA GAA H
..................................TAATGATGGGTTGTATTTCCAG ACT TCA CTT CTA ATG ATG ATT ATG GGA GAA Rh
*

Leu Glu Pro Ser Glu Gly Lys Ile Lys His Ser Gly Arg Ile Ser Phe Cys Ser Gln Phe Ser Trp Ile Met
CTG GAG CCT TCA GAG GGT AAA ATT AAG CAC AGT GGA AGA ATT TCA TTC TGT TCT CAG TTT TCC TGG ATT ATG H
CTG GAG CCT TCA GAG GGT AAA ATT AAG CAC AGT GGA AGA ATT TCA TTC TGT TCT CAG TTT TCC TGG ATT ATG Rh

                                                                                            Asn
Pro Gly Thr Ile Lys Glu Asn Ile Ile Phe Gly Val Ser Tyr Asp Glu Tyr Arg Tyr Arg Ser Val Ile Lys
CCT GGC ACC ATT AAA GAA AAT ATC ATC TTT GGT GTT TCC TAT GAT GAA TAT AGA TAC AGA AGC GTC ATC AAA H
CCT GGC ACC ATT AAA GAA AAT ATC ATC TTT GGT GTT TCC TAT GAT GAA TAC AGA TAC AGA AGT GTC ATC AAC Rh
* *

Ala Cys Gln Leu Glu Glu
GCA TGC CAA CTA GAA GAG GTAAGAAACTATGTGAAAACTTTTTGATTATGCATA................................... H
GCA TGC CAA CTA GAA GAG GTAAGAAACTNTGNNAAATNTTTTNTNN--TGTATA................................... Rh fix

...................................< intron 10 >...................................................

 
CTAAAATTTCAGCAATGTTGTTTTTGACCAACTAAATAAATTGCATTTGAAATAATGGAGATGCAATGTTCAAAATTCAACTGTGGTTAAAGCAATAGT H
.........................................................................................AAGCAATAGT Rh

529/1717
                         note: the T is missing from WWW website but not from Genbank¯ exon 11 Asp
GTGATATATGATTACATTAGAAGGAAGATGTGCCTTTCAAATTCAGATTGAGCATACTAAAAGTGACTCTCTAATTTTCTATTTTTGGTAATAG GAC H
GTGATATA-----------------AGATGTGCCTTTCAAATTCAGATTGAGCGTACTAAAAGTCACTCTCTAATTTTCTATTTTCGATAATAG GAC Rh
***************** * * * *

Ile Ser Lys Phe Ala Glu Lys Asp Asn Ile Val Leu Gly Glu Gly Gly Ile Thr Leu Ser Gly Gly Gln Arg Ala
ATC TCC AAG TTT GCA GAG AAA GAC AAT ATA GTT CTT GGA GAA GGT GGA ATC ACA CTG AGT GGA GGT CAA CGA GCA H
ATC TCC AAG TTT GCA GAG AAA GAC AAT ATA GTT CTT GGA GAA GGT GGA ATC ACA CTG AGT GGA GGT CAA CGA GCA Rh

560/1811
Arg Ile Ser Leu Ala Ar
AGA ATT TCT TTA GCA AG GTGAATAACTAATTATTGGTCTAGCAAGCATTTGCTGTAAATGTCATTCATGTAAAAAAATTACAGACATTTCTCTA H
AGA NTT TCT TTA GCA AG GTGAATAA----TTATTGGtctagcaagcatttgctg-aaatg.................................. Rh
**** *

..................................< intron 11 >............................................CTTACAG H
..................................< intron 11 >............................................CTTACAG Rh
 

TTAGCAAAATCACTTCAGCAGTTCTTGGAATGTTGTGAAAAGTGATAAAAATCTTCTGCAACTTATTCCTT-ATTCCTCATTTAAAATAATCTACCATA H
TTAGCAAAACCACTTCAGCAGTTCTTGGAATGTTGTGAAAAGTGATAAAAATCT...GCAACTTATTCCTTTATTCCTCATTTAAAATCATCTACCCCA Rh
* *** * * **

GTAAAAACATGTATAAAAGTGCTACTTCTGCACCACTTTTGAGAATAGTGTTATTTCAGTGAATCGA-GTGGTGACCATATTGTAATGCATGTA H
GTAAAAACATGTATAAAAGTGCTACTTCTGCACCACTTTTGAGAATAGCGTTATTTCAGTGAATGGATGTAATGACCATATTGTAATGCATGTA Rh
* * * **

561/1812
                                                                             exon 12 g Ala Val Tyr
GTGAACTGTTTAAGGCAAATCATCTACACTAGATGACCAGGAAATAGAGAGGAAAT-GTAATTTAATTTCCATTTTC-TTTTAG A GCA GTA TAC H
GTGAACTGTTTAAGGCAAATCATCTACACTAG---------AAAGACACAGGAAATAGTAATTTAATTTCCTTTTTCTTTTTAG A GCA GTA TAC Rh
********* * * * * * *

564 570 580
Lys Asp Ala Asp Leu Tyr Leu Leu Asp Ser Pro Phe Gly Tyr Leu Asp Val Leu Thr Glu Lys Glu Ile
AAA GAT GCT GAT TTG TAT TTA TTA GAC TCT CCT TTT GGA TAC CTA GAT GTT TTA ACA GAA AAA GAA ATA H
AAA GAT GCT GAT TTG TAT TTA TTA GAC TCT CCT TTT GGA TAC CTA GAT GTT TTA ACA GAA AAA GAA ATA Rh

588/1898
Phe Glu Se
TTT GAA AG GTATGTTCTTTGAATACCTTACTTATAATGCTCATGCTAAAATAAAAGAAAGACAGACTGTCCCATCATAGATTGCATTT-ACCT H
TTT GAA AG GTATGTTCTTTGAATAACTTGCTTATAATGCTTATGCTAAAACACAAGAAAGAAAGTCTATCCCATCATAGATTGCATTTTACCT Rh
* * * * * * * * *

CTTGAGAAATATGTTCACCATTGTTGGTATGGCAGAATGTAGCATGGTATTAACTCAAATCTGATCTGCCCTAC-TGGGCCAGGATTC-AGATTACT H
CTTGAGAAATATGTTCACCATTGTTGGTATGGCAGAATGTAGCATGGTATTAACTCAAATCTGATCTGCCCTACCTGGTC-AAGAGTCAAGATTGCT Rh
* * * * * *

TCCATTAAAACCTTTTCTCACCGCCTCATGCTAAACCAGTTTCTCTCATTG-CTATACTGTTATAGCAATTGCTATCTATGTAGTTTTGCAG..... H
TTCATTAAAACCTTTTCTGACCACCTCATGCTAAACCAGTTTCTCTCATTGGCT........................................... Rh
* * * *

......................................<intron 12 >...............................................

 

..GAATTCACAAGGTACCAATTTAATTACTACAGAGTACTTATAGAATCATTTAAAATATAATAAAATTGTATGATAGGATTATATGCAATAAAACATT
 

590/1889
                                                                      exon 13 r Cys Val Cys Lys Leu
AACAAAATGCTAAAATACGAGACATATTGCAATAAAGTATTTATAAAATTGATATTTATATGTTTTTATATTTAAAG C TGT GTC TGT AAA CTG H
............................................................................. C TGT GTC TGT AAA CTG Rh

 

Met Ala Asn Lys Thr Arg Ile Leu Val Thr Ser Lys Met Glu His Leu Lys Lys Ala Asp Lys Ile Leu Ile Leu
ATG GCT AAC AAA ACT AGG ATT TTG GTC ACT TCT AAA ATG GAA CAT TTA AAG AAA GCT GAC AAA ATA TTA ATT TTG H
ATG GCT AAC AAA ACT AGG ATT CTG GTC ACT TCT AAA ATG GAA CAT TTA AAG AAA GCT GAC AAA ATA TTA ATT TTA Rh
* *

                                                                    Arg
His Glu Gly Ser Ser Tyr Phe Tyr Gly Thr Phe Ser Glu Leu Gln Asn Leu Gln Pro Asp Phe Ser Ser Lys Leu
CAT GAA GGT AGC AGC TAT TTT TAT GGG ACA TTT TCA GAA CTC CAA AAT CTA CAG CCA GAC TTT AGC TCA AAA CTC H
CAT GAA GGT AGC AGC TAT TTT TAT GGA ACA TTT TCA GAA CTC CAA AAT CTA CGG CCA GAC TTT AGC TCA AAA CTC Rh
* *

        Tyr                                                                             Arg
Met Gly Cys Asp Ser Phe Asp Gln Phe Ser Ala Glu Arg Arg Asn Ser Ile Leu Thr Glu Thr Leu His Arg Phe
ATG GGA TGT GAT TCT TTC GAC CAA TTT AGT GCA GAA AGA AGA AAT TCA ATC CTA ACT GAG ACC TTA CAC CGT TTC H
ATG GGA TAT GAT TCT TTC GAC CAA TTT AGT GCA GAA AGA AGA AAT TCA ATC CTA ACT GAG ACC TTA CGC CGT TTC Rh
* *

Ser Leu Glu Gly Asp Ala Pro Val Ser Trp Thr Glu Thr Lys Lys Gln Ser Phe Lys Gln Thr Gly Glu Phe Gly
TCA TTA GAA GGA GAT GCT CCT GTC TCC TGG ACA GAA ACA AAA AAA CAA TCT TTT AAA CAG ACT GGA GAG TTT GGG H
TCA TTA GAA GGA GAT GCT CCT GTC TCC TGG ACC GAA ACA AAA AAA CAA TCT TTT AAA CAG ACT GGA GAG TTT GGG Rh
*

Glu Lys Arg Lys Asn Ser Ile Leu Asn Pro Ile Asn Ser Ile Arg Lys Phe Ser Ile Val Gln Lys Thr Pro Leu
GAA AAA AGG AAG AAT TCT ATT CTC AAT CCA ATC AAC TCT ATA CGA AAA TTT TCC ATT GTG CAA AAG ACT CCC TTA H
GAA AAA AGG AAG AAT TCT ATT CTC AAT CCA ATC AAC TCT ATA CGA AAA TTT TCC ATT GTC CAA AAG ACT CCC TTA Rh
*

Gln Met Asn Gly Ile Glu Glu Asp Ser Asp Glu Pro Leu Glu Arg Arg Leu Ser Leu Val Pro Asp Ser Glu Gln
CAA ATG AAT GGC ATC GAA GAG GAT TCT GAT GAG CCT TTA GAG AGA AGG CTG TCC TTA GTA CCA GAT TCT GAG CAG H
CAA ATG AAT GGC ATC GAA GAG GAT TCT GAT GAG CCT TTA GAG AGA AGG CTG TCC TTA GTC CCA GAT TCT GAG CAG Rh
*

Val
Gly Glu Ala Ile Leu Pro Arg Ile Ser Val Ile Ser Thr Gly Pro Thr Leu Gln Ala Arg Arg Arg Gln Ser Val
GGA GAG GCG ATA CTG CCT CGC ATC AGC GTG ATC AGC ACT GGC CCC ACG CTT CAG GCA CGA AGG AGG CAG TCT GTC H
GGA GAG GTG ATA CTC CCT CGC ATC AGC GTG ATC AGC ACT GGC CCC ACG CTT CAG GCA CGG AGG AGG CAG TCT GTT Rh
* * * *

Ser Ala
Leu Asn Leu Met Thr His Ser Val Asn Gln Gly Gln Asn Ile His Arg Lys Thr Thr Ala Ser Thr Arg Lys Val
CTG AAC CTG ATG ACA CAC TCA GTT AAC CAA GGT CAG AAC ATT CAC CGA AAG ACA ACA GCA TCC ACA CGA AAA GTG H
CTG AAC CTG ATG ACA CAC TCA GTT AAC CAA GGT CAG AGC ATT CAC AGA AAG ACA GCA GCA TCC ACA CGA AAA GTG Rh
* * *

Ser Leu Ala Pro Gln Ala Asn Leu Thr Glu Leu Asp Ile Tyr Ser Arg Arg Leu Ser Gln Glu Thr Gly Leu Glu
TCA CTG GCC CCT CAG GCA AAC TTG ACT GAA CTG GAT ATA TAT TCA AGA AGG TTA TCT CAA GAA ACT GGC TTG GAA H
TCA CTG GCC CCT CAG GCA AAC TTG ACT GAA CTG GAT ATA TAT TCA AGA AGG TTA TCT CAA GAA ACT GGC TTG GAA Rh

830/2622
Ile Ser Glu Glu Ile Asn Glu Glu Asp Leu Lys
ATA AGT GAA GAA ATT AAC GAA GAA GAC TTA AAG GTAGGTATACATCGCTTGGGGGTATTTCACCCCACAGAATGCAATTGAGTAGAA H
ATA AGT GAA GAA ATT AAT GAA GAA GAC TTA AAG GTAGGTATAAATTGCTTGTGGGTATTTCACCATACAGGGTGCAATTGAGTAGAA Rh
* * * * ** **

TGCAA.............................................................................................. H
TGCAA......................................< intron 13 >........................................... Rh

..........................AAAGGTATGCCACTGTTAAGCCTTTAATGGTAAATTGTCCAATAATAATACAGTTATATAATCAGTGATACA H
...................................................----GTAAACTGTCCAATAATAATACAGTAACATTATCAGGGATACA Rh
* *

TTTTTAGAATTTTGAAAAATTACGATGTTTCTCATTTTTAATAAAGCTGTGTTGCTCCAGTAGACATTATTCTGGCTATAGAATGACATCATACATGG H
TNTTTAGAATTTTGAAAAATTACGGTGTTTCTCAGTTTTAATAAAGCTGTGTTGCTCCAGTAGACATTATTCTGACTATAAAATGACATCATACATGG Rh
* * * *

CATTTATAATGATTTATATTTGTTAAAATACACTTAGATTCAAGTAATACTATTCTTTTATTTTCATATATTAAAAATAAAACCACAATGGTGGCAT H
CATTTATACTGATTTATATTTGTTAAAATACACTTAGATTCAAGTAATACTATTCCTTTATTTTCATATATTAAAAATAAAACCACCATGGTGGCAT Rh
*

831/2623 836 840
                                      exon 14a Glu Cys Phe Phe Asp Asp Met Glu Ser Ile Pro Ala Val
GAAACTGTACTGTCTTATTGTAATAGCCATAATTCTTTTATTCA G GAG TGC TTT TTT GAT GAT ATG GAG AGC ATA CCA GCA GTG H
GAAACTGTATTGTCTTATTGTAATAGCCATAATTCTTTTATTCA G GAG TGC TTT TTT GAT GAT ATG GAG AGC ATA CCA GCA GTG Rh

841 845 850 860 865
Thr Thr Trp Asn Thr Tyr Leu Arg Tyr Ile Thr Val His Lys Ser Leu Ile Phe Val Leu Ile Trp Cys Leu Val
ACT ACA TGG AAC ACA TAC CTT CGA TAT ATT ACT GTC CAC AAG AGC TTA ATT TTT GTG CTA ATT TGG TGC TTA GTA H
ACT ACA TGG AAC ACA TAC CTT CGA TAT ATT ACT GTC CAC AAG AGC TTA ATT TTT GTG CTA ATT TGG TGC TTG GTA Rh

866 870/2751

Ile Phe Leu Ala Glu
ATT TTT CTG GCA GAG GTAAGAATGTTCTATTGTAAAGTATTACTGGATTTAAAGTTAAATTAAGATAGTTTGGGGATGTATACATATAATGCAC H
ATT TTT CTG GCT GAG GTAAGACTGTTCTATTGTAAAGTAT-ACTGGATTTAAAGTTAAA................................... Rh
* *

.................................< intron 14a >....................................................

...........................................................TGGGAGGAATAGGTG-AGATGTTAGAAAAAAAATCAACT H
...........................................................Tgg-aggaataggtgaagatgtTAG-AAAAAAATCAACT Rh

                  874/2752                               Phe 886/2789
            exon 14b Val Ala Ala Ser Leu Val Val Leu Trp Leu Leu Gly As
GT-GTCTTGTTCCATTCCAG GTG GCT GCT TCT TTG GTT GTG CTG TGG CTC CTT GGA AA GTGAGTATTCCATGTCCTATTGTGT H
GTTTTCTTGTTCCATTCCAG GTG GCT GCT TCT TTG GTT GTG CTG TGG TTC CTT GGA AA GTGAGTATTCCATGTCCTATTGTGT Rh
** *

AGATTGTGTTTTATTTCTGTTGATTAAATATTGTAATCCACTATGTTTGTATGTATTGTAATCCACTTTGTTTCATTTCTCCAA............. H
AGATTGTGTTTTATTTCTGTTGATTAAATATTGTAAATCACT--GTTTGTATGTATTGTAATCTactttgtttcatttctccca............. Rh
** ** *

....................................< intron 14b >...............................................

.......AATAGTATGATTTTGAGGTTAAGGGTGCATGCTCTTCTAATGCAAAATATTGTA-TTATTTAGACTCAAGTTTAGTTCCATTTACATGTA H
......................................................TATTGTATTTCTTTAGACTCAAATTTAGTTCCATTTACATGTA Rh

                                                           887/2790    Pro                  Y
                                                   exon 15 n Thr Pro Leu Gln Asp Lys Gly Asn Ser
TTGGAAATTCAGTAAGTAACTTTGGCTGCCAAATAACGATTTCCTATTTGCTTTACAG C ACT CCT CTT CAA GAC AAA GGG AAT AGT H
TTGGAAATTCAATTAGTAAGTTTGGCTGCCAAATAACAATTTCCCTTTTGCTTTACAG C ACT CCT CCT CAA GAC AAA GGG AAT AGT Rh
* * * * * *       Tyr          Y                                  Pro
Thr His Ser Arg Asn Asn Ser Tyr Ala Val Ile Ile Thr Ser Thr Ser Ser Tyr Tyr Val Phe Tyr Ile Tyr Val
ACT CAT AGT AGA AAT AAC AGC TAT GCA GTG ATT ATC ACC AGC ACC AGT TCG TAT TAT GTG TTT TAC ATT TAC GTG H
ACT TAT AGT AGA AAT AAC AGC TAT GCA GTG ATT ATC ACC AGA ACC AGT TCG TAT TAT GTG TTT TAC ATT TAC GTG Rh

 
Gly Val Ala Asp Thr Leu Leu Ala Met Gly Phe Phe Arg Gly Leu Pro Leu Val His Thr Leu Ile Thr Val Ser
GGA GTA GCC GAC ACT TTG CTT GCT ATG GGA TTC TTC AGA GGT CTA CCA CTG GTG CAT ACT CTA ATC ACA GTG TCG H
GGA GTA GCC GAC ACT TTG CTT GCT ATG GGA TTC TTC AGA GGT CTA CCA CTG GTG CAT ACT CTA ATC ACA GTG TCG Rh
 

968/3040
Lys Ile Leu His His Lys Met Leu His Ser Val Leu Gln Ala Pro Met Ser Thr Leu Asn Thr Leu Lys Ala G
AAA ATT TTA CAC CAC AAA ATG TTA CAT TCT GTT CTT CAA GCA CCT ATG TCA ACC CTC AAC ACG TTG AAA GCA G GT H
AAA ATT TTA CAC CAC AAA ATG TTA CAT TCT GTT CTT CAA GCA CCT ATG TCA ACC CTC AAC ACG TTG AAA GCA G GT Rh

ACTTTACTAGGTCTAAGAAATGAAACTGCTGATCCACCATCAATAGGGCCTGTGGTTTTG-TTGGTTTTCTAATGGCGTGCTGGCTTTTGCACAGAGGCA H
ACTTTACTAGGACTAAGAAATGAAACTGCTGATCCACCATCAATAGGGCCTGTGGTTTCGGTTGGTTTTCTTATGG........................ Rh
 

.........................................< intron 15 >...............................................

...............................................................................TGTGATCCAAACTTAGTA H
................................................................................................. Rh

969/3041
                                                             exon 16 ly Gly Ile Leu Asn Arg Phe Ser
TTGAATATATTGATATATCTTTAAAAAATTAGTGTTTTTTGAGGAATTTGTCATCTTGTATATTATAG GT GGG ATT CTT AAT AGA TTC TCC H
...TATATATTGATATATC-----------------TTTTGAGGAATTTGTCATCTTGTATATTATAG GT GGG ATT CTT AAT AGA TTC TCC Rh
* *****************

996/3120
Lys Asp Ile Ala Ile Leu Asp Asp Leu Leu Pro Leu Thr Ile Phe Asp Phe Ile Gln
AAA GAT ATA GCA ATT TTG GAT GAC CTT CTG CCT CTT ACC ATA TTT GAC TTC ATC CAG GTATGTAAAAATAAGTACCG H
AAA GAT ATA GCA ATT TTG GAT GAT CTT CTG CCT CTT ACC ATA TTT GAC TTC ATC CAG GTATGTAAAAATAAGTACTG Rh
* *

TTAAGTATGTCTGT-------ATTATTAAAAAAACAATAACAAAAGCAAATGTGATTTTGTTTTCATTTTTTATTTGATTGAGGGTTGAAGTCCTG H
TTAAGTATGTCTTTTTGCCATGTTGTTTTTTAAATAATAACAAAAGCAAATGCAATTTCGTTTTCAATTTTTATTTGATTGAGAgttgaagtcctg Rh

TCTATTGCATTAATTTTGTAATTATCCAAAGCCTTCAAAATAGACATAAGTTTAGTAAATTCAATAATAAGTCAGAACTGCTTACCTGGCCCAAAC H
TCTATTGAATTAATTTTGTGATTATCCAAAGCCTTCAAAATAGACGTAAGTTTAGTAAATTCAATAACAAGTCAGAACTGTTTATCTGGCCCAGAC Rh
 

CTGAGGCAATCCCACATTTAGATGTAATAGCTGTCTACTTGGGAGTGATTTGAG.......................................... H
CTGaggcaatcccctg................................................................................ Rh
***

.........................................< intron 16 >...................................CATGTTTTCT H
catgttttct Rh

997/3121
exon 17a Leu Leu Leu Ile Val Ile Gly Ala Ile Ala Val Val Ala Val Leu Gln Pro Tyr Ile Phe Val Ala
TTGATCTTACAG TTG TTA TTA ATT GTG ATT GGA GCT ATA GCA GTT GTC GCA GTT TTA CAA CCC TAC ATC TTT GTT GCA H
ttgatcttacag TTG TTA TTA ATT GTG ATT GGA GCT ATA GCA GTT GTC GCG GTT TTA CAA CCC TAC ATC TTT GTT GCA Rh
*

Thr Val Pro Val Ile Val Ala Phe Ile Met Leu Arg Ala Tyr Phe Leu Gln Thr Ser Gln Gln Leu Lys Gln Leu
ACA GTG CCA GTG ATA GTG GCT TTT ATT ATG TTG AGA GCA TAT TTC CTC CAA ACC TCA CAG CAA CTC AAA CAA CTG H
ACA GTG CCA GTG ATA GTG GCT TTT ATT ATG TTG AGA GCA TAT TTT CTC CAA ACC TCA CAG CAA CTC AAA CAA CTG Rh
*

1046 /3271
Glu Ser Glu G
GAA TCT GAA G GTATGACAGTGAATGTGCGATACTCA............................................................H
GAA TCT GAA G GTATGAcagtgaatgtgcgatactca............................................................Rh

.........................................< intron 17a >.............................................

.....................TTCAAAGAATGGCACCAGTGTGAAAAAAAGCTTTTTAACCAATGACATTTGTGATATGATTATTCTAATT-AGTCT H
.......................CAAAGAATGGCACCAGTGTG-AAAAAATCTTTTTAACCAATGACATTTGCGATATGATTACTCTAATTTAGTCT Rh
* * * * *

1047/3272
                                                                       exon 17b ly Arg Ser Pro
TTTTCAGGTACAAGATATTATGAAAATTACATTTTGTGTTTATGTTATTTGCAATGTTTTCTATGGAAATATTTCACAG GC AGG AGT CCA H
TTTTCAGGTACATGGTGTTATGAAA-TTGCATTCTGTGTTTATGTTATTTGCAATGTTTTCTATGGAAATATTTCACAG GC AGG AGT CCA Rh
            * * *        *    *

Ile Phe Thr His Leu Val Thr Ser Leu Lys Gly Leu Trp Thr Leu Arg Ala Phe Gly Arg Gln Pro Tyr Phe
ATT TTC ACT CAT CTT GTT ACA AGC TTA AAA GGA CTA TGG ACA CTT CGT GCC TTC GGA CGG CAG CCT TAC TTT H
ATT TTC ACT CAT CTT GTT ACA AGC TTA AAA GGA CTA TGG ACA CTT CGT GCC TTC GGA CGG CAG CCT TAC TTT Rh

 

Glu Thr Leu Phe His Lys Ala Leu Asn Leu His Thr Ala Asn Trp Phe Leu Tyr Leu Ser Thr Leu Arg Trp
GAA ACT CTG TTC CAC AAA GCT CTG AAT TTA CAT ACT GCC AAC TGG TTC TTG TAC CTG TCA ACA CTG CGC TGG H
GAA ACT CTG TTC CAC AAA GCT CTG AAT TTA CAT ACT GCC AAC TGG TTC TTG TAC CTA TCA ACA CTG CGC TGG Rh
                                                                          *

Phe Gln Met Arg Ile Glu Met Ile Phe Val Ile Phe Phe Ile Ala Val Thr Phe Ile Ser Ile Leu Thr Thr
TTC CAA ATG AGA ATA GAA ATG ATT TTT GTC ATC TTC TTC ATT GCT GTT ACC TTC ATT TCC ATT TTA ACA ACA H
TTC CAA ATG AGA ATA GAA ATG ATT TTT GTC ATC TTC TTC ATT GCT GTT ACC TTC ATT TCC ATT TTA ACA ACA Rh
 

1122/3499
G SO-112
G GTACTATGAACTCATTAACTTTAGCTAAGCATTTAAGTAAAAAATTT-TCAATGAATAAAATGCTGCATTCTATAGGTTA............ H
G GTACTATGAACTGATTAATTTTAGCTAAGCATTT-AGTAAAAACTTTGTCAATGAATAAAAtgctgcattctataggt.............. Rh
              *     *               *        * *

........................................< intron 17b >...........................................

.......................................GAACTGAGATTTAAAAATTGTTAAAATTAGCATAAAATTGAAATGTAAATTTAATGTG Hu
..............................................gacttaaaaattgttaaaatCAACATAAAATTGAAATGTAAATTTAAT--- Rh
* * * ***

1123/3500
exon 18 ly Glu
ATATGTGCCCTAGGAGAAGTGTGAATAAAGTCGTTCACAGAAGAGAGAAATAACATGAGGTTCATTTACGTCTTTTGTGCATCTATAG GA GAA H
---------------------------------------------------AACATGAGTTTCATTTATGTCTTTTGTGCATCTATAG GA GAA Rh
*************************************************** * *

           Thr
GlyGlu Gly Arg Val Gly Ile Ile Leu Thr Leu Ala Met Asn Ile Met Ser Thr Leu Gln Trp Ala Val Asn Ser
GGAGAA GGA AGA GTT GGT ATT ATC CTG ACT TTA GCC ATG AAT ATC ATG AGT ACA TTG CAG TGG GCT GTA AAC TCC H
GGAGAA GGA ACA GTT GGT ATT ATC CTG ACT TTA GCC ATG AAT ATC ATG AGT ACA TTG CAG TGG GCT GTA AAC TCC Rh
            *

1156/3600
Ser Ile Asp Val Asp Ser Leu
AGC ATA GAT GTG GAT AGC TTG GTAAGTC-TTATCATCTTTTTAACTTTTATGAAAAAAATTCAGACAAGTAACAAAGTATGAGTAATAGCA H
AGC ATA GAT GTG GAT AGC TTG GTAAGTCATTATCATCTTTTTAACTTTAATGAAAAAAATTCAGACAAGTAAAAAAGTAtgagtaatagca Rh
* * *

TGAGGAAGAACT..................................................................................... H
tga.............................................................................................. Rh

..............................< intron 18 >......................................................

1157/3601
exon 19 Met Arg Ser Val
..........................AATTGTGAAATTGTCTGCCATTCTTAAAAACAAAAATGTTGTTATTTT-ATTTCAG ATG CGA TCT GTG H
..........................AATTATGAAATTGTCTGCCATTCTTAAAAACAAAAATGTTGTTATTTTTATTTCAG ATG CGA TCT GTG Rh
* *

                                                Glu                 Arg
Ser Arg Val Phe Lys Phe Ile Asp Met Pro Thr Glu --- Gly Lys Pro Thr Lys Ser Thr Lys Pro Tyr Lys Asn
AGC CGA GTC TTT AAG TTC ATT GAC ATG CCA ACA GAA --- GGT AAA CCT ACC AAG TCA ACC AAA CCA TAC AAG AAT
AGC CGA GTC TTT AAG TTC ATT GAC ATG CCA ACA GAA GAA GGT AAA CCT ACC AGG TCA ACC AAA CCA TAC AAG AAT
*** *

                            Val
Gly Gln Leu Ser Lys Val Met Ile Ile Glu Asn Ser His Val Lys Lys Asp Asp Ile Trp Pro Ser Gly Gly Gln
GGC CAA CTC TCG AAA GTT ATG ATT ATT GAG AAT TCA CAC GTG AAG AAA GAT GAC ATC TGG CCC TCA GGG GGC CAA
GGC CAA CTC TCG AAA GTT ATG GTT ATT GAG AAT TCA CAC GTG AAG AAA GAT GAC ATC TGG CCC TCG GGG GGC CAA
* *

                                                            Pro
Met Thr Val Lys Asp Leu Thr Ala Lys Tyr Thr Glu Gly Gly Asn Ala Ile Leu Glu Asn Ile Ser Phe Ser Ile
ATG ACT GTC AAA GAT CTC ACA GCA AAA TAC ACA GAA GGT GGA AAT GCC ATA TTA GAG AAC ATT TCC TTC TCA ATA
ATG ACC GTC AAA GAT CTC ACA GCA AAA TAC ACA GAA GGT GGA AAT CCC ATA TTA GAG AAC ATT TCC TTC TCA ATA
*

1239/3849
Ser Pro Gly Gln Arg
AGT CCT GGC CAG AGG GTGAGATTTGAACACTGCTTGCTTTGTTAGACTGTGTTCA-GTAAGTGAATCCCAGT......................
AGT CCT GGC CAG AGG GTGAGATTTGAACACTGCTTGCTTTGTTAGACTTTGTTCAAGTAAGTGAATCCCAGT......................
** *

........................................< intron 19 >..............................................

GGTCAGGATTGAAAGTGTGCAACAAGGTTTGAATGAATAAGTGAAAATCTTCCACTGGTGACAGGATAAAATATTCCAATGGTTTTTATTGAAGTACAATA H
...........................TCAGAGTGNATANGAGAATATTTACCGCTGGTGACAGGATAAAATACTCCAGTGGTTTTTATTGAAGTACAATA Rh
** * * * * * * * *

1240/3850
                                                           exon 20 Val Gly Leu Leu Gly Arg Thr Gly
CTGAATTATGTTTATGGCATGGTACCTATATGTCACAGAAGTGATCCCATCACTTTTACCTTATAG GTG GGC CTC TTG GGA AGA ACT GGA H
CTGAATTATGTTTAATGCATGGTATCTATATGTCACAGGAGTAATCCCATCACTTTTACCTTATAG GTG GGC CTC TTG GGA AGA ACT GGA Rh
** * * *

Ser Gly Lys Ser Thr Leu Leu Ser Ala Phe Leu Arg Leu Leu Asn Thr Glu Gly Glu Ile Gln Ile Asp Gly Val
TCA GGG AAG AGT ACT TTG TTA TCA GCT TTT TTG AGA CTA CTG AAC ACT GAA GGA GAA ATC CAG ATC GAT GGT GTG H
TCA GGG AAG AGT ACT TTG TTA TCA GCT TTT TTG AGA CTA CTG AAC ACT GAA GGA GAA ATC CAG ATC GAT GGT GTG Rh

1291/4005
Ser Trp Asp Ser Ile Thr Leu Gln Gln Trp Arg Lys Ala Phe Gly Val Ile Pro Gln
TCT TGG GAT TCA ATA ACT TTG CAA CAG TGG AGG AAA GCC TTT GGA GTG ATA CCA CAG GTGAGCAAAAGGACTTAGCCAGAA H
TCT TGG GAT TCA ATA ACT TTG CAA CAG TGG AGG AAA GCC TTT GGA GTG ATA CCA CAG GTGAGCAAAAGGACTTAGTCAGAA Rh

AAAA-GGCAACTAAATTATATTTTTTACTGCTATTTGATACTTGTACTCAAGAAATTCATATTACTCTGCAAAATATTTTGTTATGCATTGCTGTCTTTTT H
AAAAAGGCAACTGAATTATATTTTTTACTGCTATT.................................................................. Rh
* *

TTTCTCCAGTGCAGTTTTCTCATAGGCAGAAAAGATGTCTCTAAAAGTTTGGGAATTC...........................................

..........................................<intron.20>.............................................

1292/4006
                                                                                      exon 21 Lys
...................ACAATACAATAAGGGAAAAATAAAAAGTTATTTAAGTTATTCATACTTTCTTCTTCTTT-CTTTTTTGCTATAG AAA H
...................ACAATACAATAAGGGAAAAATAAAAAGATATATAGGTTATTCATACTTTTTTCTTCTTTTCTTTATTGATATAG AAA Rh
* * * * * *

Val Phe Ile Phe Ser Gly Thr Phe Arg Lys Asn Leu Asp Pro Tyr Glu Gln Trp Ser Asp Gln Glu Ile Trp Lys
GTA TTT ATT TTT TCT GGA ACA TTT AGA AAA AAC TTG GAT CCC TAT GAA CAG TGG AGT GAT CAA GAA ATA TGG AAA H
GTA TTT ATC TTT TCT GGA ACA TTT AGA AAA AAC TTG GAT CCC TAT GAA CAG TGG AGT GAT CAA GAA ATA TGG AAA Rh
*

1321/4095
Val Ala Asp Glu
GTT GCA GAT GAG GTAAGGCTGCTAACTGA.................................................................. H
GTT GCA GAT GAG GTAAGGCTGCTAACTGA.................................................................. Rh

..................................<intron 21 >....................................................

1322/4096
                            exon 22 Val Gly Leu Arg Ser Val Ile Glu Gln Phe Pro Gly Lys Leu Asp Phe
CTCTGTGGTATCTGAACTATCTTCTCTAACTGCAG GTT GGG CTC AGA TCT GTG ATA GAA CAG TTT CCT GGG AAG CTT GAC TTT H
.................TACCTTCTCTAACTGCAG GTT GGG CTC AGA TCT GTG ATA GAA CAG TTT CCT GGG AAG CTT GAC TTT Rh
*

 

Val Leu Val Asp Gly Gly Cys Val Leu Ser His Gly His Lys Gln Leu Met Cys Leu Ala Arg Ser Val Leu Ser
GTC CTT GTG GAT GGG GGC TGT GTC CTA AGC CAT GGC CAC AAG CAG TTG ATG TGC TTG GCT AGA TCT GTT CTC AGT H
GTC CTT GTG GAT GGG GGC TGT GTC CTA AGC CAT GGC CAC AAG CAG TTG ATG TGT TTG GCT AGA TCT GTT CTT AGT Rh
* *

1379/4268
Lys Ala Lys Ile Leu Leu Leu Asp Glu Pro Ser Ala His Leu Asp Pro Va
AAG GCG AAG ATC TTG CTG CTT GAT GAA CCC AGT GCT CAT TTG GAT CCA GT GTGAGTTTCAGATGTTCTGTTACTTAATAGCAC H
AAG GCG AAG ATC TTG CTG CTT GAT GAA CCC AGT GCT CAT TTG GAT CCA GT GTGAGTTTCAGAAGTTCTGTTACTTAATAGCAC Rh
*

AGTGGGAACAGAATCATTATGCCTGCTTCATGGTGACA.............................................................. H
AATAGGAACAGAATCATT.................................................................................. Rh
* *

..............................<intron 22 >.........................................................

                                                                                     1380/4269
                                                                                 exon 23 l Thr Tyr
.................................................TTCTGTGATATTATGTGTGGTATTTTCTT-CTTTTCTAG A ACA TAC H
.................................................ttctgtgatattatgtgtggtaTTTTCTTTCTTTTCTAG A ACA TAC Rh
*

Gln Ile Ile Arg Arg Thr Leu Lys Gln Ala Phe Ala Asp Cys Thr Val Ile Leu Cys Glu His Arg Ile Glu Ala
CAA ATA ATT AGA AGA ACT CTA AAA CAA GCA TTT GCT GAT TGC ACA GTA ATT CTC TGT GAA CAC AGG ATA GAA GCA H
CAG ATA ATT AGA AGA ACT CTA AAA CAA GCA TTT GCT GAC TGC ACA GTA ATC CTC TGT GAA CAC AGG ATA GAA GCA Rh
* *

4374/1414
Met Leu Glu Cys Gln Gln Phe Leu
ATG CTG GAA TGC CAA CAA TTT TTG GTGAGTCTTTATAACTTTACTTAAGATCTCATTGCCCTTGTAATTCTTGATAACAATCTCACATGTGA H
ATG CTG GAA TGC CAA CAA TTT TTG GTGAGTCTTTATAACTTTACTTAAGATCTTGTTTCCCTTGTAATGCTTGATAACAATCTCAGGTGTGA Rh
* * * **
 

TAGTTCCTGCAAATTGCAACAATGTACAAGTTCTTTTCAAAAATATGTATCATACAGCCATCCAGCTTTAGGCCAGGCACAGTGGCTTACATCTGTAATCC H
TAGTTCCTGCAAACTGTAACAATGTACAAGTTCTTTTCAAAAATATGTGTCatacagccatccagcttta............................... Rh
* *

.................................< intron 23 >.....................................................

 

GATGGTAGAACCTCCTTAGAGCAAAAGGACACAGCAGTTAAATGTGACATACCTGATTGTTCAAAATGAAGGCTCTGGACATTGCATTCTTTGACTTT H
.............................................TCCTTTANCCCTCGAAACAATGNANCCTCTGNAAATTGNATTCTTTGACTTT Rh

                                                                                      1415/4375
                                                                                  exon 24 Val Ile
TATTTTCCTTTGAGCCTGTGCCAGTTTCTGTCCCTGCTCTGGTCTGACCTGCCTTCTGTCCCAGATCTCACTAACACC-ATTTCCCTAG GTC ATA H
TATTTCCCTTGGAGCCTGTGGCAGTTTCTGTCCCTGCTGTAGTCTGACCTGCCTTCTGTCCCAGATCTCACTAACAGCCATTTCCCTAG GTC ATA Rh
 

Glu Glu Asn Lys Val Arg Gln Tyr Asp Ser Ile Gln Lys Leu Leu Asn Glu Arg Ser Leu Phe Arg Gln Ala Ile
GAA GAG AAC AAA GTG CGG CAG TAC GAT TCC ATC CAG AAA CTG CTG AAC GAG AGG AGC CTC TTC CGG CAA GCC ATC H
GAA GAG AAC AAA GTG CGG CAG TAT GAT TCC ATC CAG AAA CTG CTG AAT GAG AGG AGC CTC TTC CGG CAA GCC ATC Rh
 

                                                                        Thr Gln
Ser Pro Ser Asp Arg Val Lys Leu Phe Pro His Arg Asn Ser Ser Lys Cys Lys Ser Lys Pro Gln Ile Ala Ala
AGC CCC TCC GAC AGG GTG AAG CTC TTT CCC CAC CGG AAC TCA AGC AAG TGC AAG TCT AAG CCC CAG ATT GCT GCT H
AGC CCC TCC GAC AGG GTG AAG CTC TTT CCC CAC CGG AAC TCA AGC AAG TGC AAG ACT CAG CCC CAA ATT GCT GCT Rh
 

1480/4572
Leu Lys Glu Glu Thr Glu Glu Glu Val Gln Asp Thr Arg Leu AM
CTG AAA GAG GAG ACA GAA GAA GAG GTG CAA GAT ACA AGG CTT TAG AGAGCAGCATAAATGTTGACATGGGACATTTGCTCATGGA H
CTG AAA GAG GAG ACA GAA GAA GAG GTG CAA GAT ACA AGG CTT TAG AGAGCAGCCTAAATGTTGACATGAGACATTTGCTCATGGA Rh
 

ATTGGAGCTCGTGGGACAGTCACCTCATGGAATTGGAGCTCGTGGAACAGTTACCTCTGCCTCAGAAAACAAGGATGAATAAGTTTTTTTTTAAAAAAGAAA H
ATTGGAGCTCGTGGGACAGTC-CCTGAA.......................................................................... Rh
 

CATTTGGTAAGGGGAATTGAGGACACTGATATGGGTCTTGATAAATGGCTTCCTGGCAATAGT....................................... H  Return to Wine HomePage