G.D.S.

 

 

 

 

Naam :                         …………………………….

 

Geboortedatum :      .…-.…-…………

 

Datum invullen:         .…-.…-…..……..

 

 

 


Deze vragenlijst bestaat uit vragen waarop u met "Ja" of "Nee" kunt antwoorden.

 

Het is de bedoeling dat u de vragen leest en bedenkt welk antwoord u hierop zult geven.

 

U geeft het antwoord dat het best weergeeft hoe u zich de afgelopen week, met vandaag erbij, gevoeld heeft.

 

Om het door u gekozen antwoord zet u dan een cirkeltje.

 

 

 

Voorbeeld:

 

Vindt u het mooi weer vandaag?                                       Ja             Nee

 

In dit voorbeeld vindt degene die de vraag beantwoord dat het mooi weer is.

 

 

Het is belangrijk dat u alle 30 vragen beantwoordt.

 

 

 

 

 

Vertaling: J.A.C. Bleeker, M.L. Frohn de Winter, E. Cornelissen (1985)
NB. Zet een cirkeltje om het antwoord dat op u van toepassing is.

 

 

 

 


1.  Bent u innerlijk tevreden met uw leven?                    Ja             Nee

 

2.  Bent u met veel activiteiten en interessen

opgehouden?                                                                 Ja             Nee

 

3.  Hebt u het gevoel dat uw leven leeg is?                     Ja             Nee

 

4.  Verveelt u zich vaak?                                                      Ja             Nee

 

5.  Hebt u hoop op de toekomst?                                       Ja             Nee

 

6.  Piekert u over dingen die u niet uit uw hoofd

kunt zetten?                                                                    Ja             Nee

 

7.  Hebt u meestal een goed humeur?                              Ja             Nee

 

8.  Bent u bang dat u iets naars zal overkomen?           Ja             Nee

 

9.  Voelt u zich meestal wel gelukkig?                              Ja             Nee

 

10. Voelt u zich vaak hopeloos?                                        Ja             Nee

 

11. Bent u vaak rusteloos of zenuwachtig?                    Ja             Nee

 

12. Blijft u liever thuis dan uit te gaan en nieuwe

dingen te doen?                                                             Ja             Nee

 

13. Piekert u vaak over de toekomst?                              Ja             Nee

 

14. Hebt u het gevoel dat u meer moeite heeft met

het geheugen dan anderen?                                      Ja             Nee

 

15. Vindt u het fijn om te leven?                                         Ja             Nee


NB. Zet een cirkeltje om het antwoord dat op u van toepassing is.

 

 

 


16. Voelt u zich vaak down en in de put?                        Ja             Nee

 

17. Voelt u zich nogal waardeloos op het ogenblik?    Ja             Nee

 

18. Piekert u veel over het verleden?                               Ja             Nee

 

19. Vindt u het leven opwindend?                                     Ja             Nee

 

20. Is het voor u moeilijk om met nieuwe dingen

te beginnen?                                                                  Ja             Nee

 

21. Voelt u zich energiek?                                                   Ja             Nee

 

22. Hebt u het gevoel dat uw situatie hopeloos is?       Ja             Nee

 

23. Denkt u dat de meeste mensen het beter hebben

dan u?                                                                              Ja             Nee

 

24. Windt u zich vaak op over kleinigheden?                 Ja             Nee

 

25. Hebt u vaak het gevoel dat u zou willen huilen?      Ja             Nee

 

26. Kost het u moeite om ergens uw aandacht bij

te houden?                                                                      Ja             Nee

 

27. Staat u īs ochtends met plezier op?                           Ja             Nee

 

28. Geeft u er de voorkeur aan gezelschap te

vermijden?                                                                      Ja             Nee

 

29. Is het gemakkelijk voor u om beslissingen te

nemen?                                                                            Ja             Nee

 

30. Voelt u zich even helder als gewoonlijk?                  Ja             Nee