GDS-20-skalan

1. Är du i grund och botten nöjd med ditt liv? Ja NEJ

2. Har du gett upp många aktiviteter och intressen? JA Nej

3. Tycker du att ditt liv är tomt? JA Nej

4. Blir du ofta uttråkad? JA Nej

5. Är du oftast på gott humör? Ja NEJ

6. Är du rädd att något skall hända dig? JA Nej

7. Känner du dig oftast glad och nöjd? Ja NEJ

8. Känner du dig ofta hjälplös? JA Nej

9. Vill du hellre stanna hemma än gå ut och prova nya sysselsättningar? JA Nej

10. Tycker du att du har fler problem med ditt minne än de flesta andra? JA Nej

11. Tycker du att det känns bra att leva? Ja NEJ

12. Känner du dig tämligen värdelös som du är nu? JA Nej

13. Känner du dig full av energi? Ja NEJ

14. Tycker du att din situation är hopplös? JA Nej

15. Tycker du att de flesta andra har det bättre än du? JA Nej

16. Har du svårt att somna och/eller vaknar du tidigt på morgonen? JA Nej

17. Är du ofta orolig och ängslig? JA Nej

18. Kan du ibland känna så kraftig oro att det känns outhärdligt? JA Nej

19. Har du ofta smärtor och/eller värk i kroppen? JA Nej

20. Oroar du dig ofta för att du har en kroppslig sjukdom? JA Nej

POÄNGSÄTTNING

Ge 1 poäng för varje svar med stora bokstäver (versaler).

Tolkning: 0-5 Depression osannolik

6-20 Misstanke om depression

GDS-skalan modifierad av CG Gottfries och I Karlsson, Psykiatriska kliniken, Mölndals sjukhus, Göteborgs universitet, 1995.