STEMNINGSSKALA

Velg det svaret som best beskriver hvordan du har følt deg den siste uken:

 

1. Er du generelt sett fornøyd med livet ditt?

2. Har du droppet mange av aktivitetene og interessene dine?

3. Føler du at livet ditt er tomt?

4. Skjer det ofte at du kjeder deg?

5. Ser du lyst på fremtiden?

6. Er du plaget av tanker som du ikke kan få ut av hodet?

7. Er du for det meste I godt humør?

8. Frykter du at noe galt skal skje med deg?

9. Føler du deg for det meste glad?

10. Føler du deg ofte hjelpeløs?

11. Blir du ofte rastløs og urolig?

12. Foretrekker du å bli hjemme fremfor å gå ut og prøve nye ting?

13. Engster du deg ofte for fremtiden?

14. Føler du at du har mer problemer med hukommelsen enn andre? 

15. Synes du det er fantastisk å være i live nå?

16. Føler du deg ofte nedfor og lei?

17. Føler du deg verdiløs slik du er nå?

18. Bekymrer du deg ofte for fortiden?

19. Synes du livet er spennende?

20. Er det vanskelig for deg å starte med nye prosjekter?

21. Føler du deg full av energi?

22. Føler du at situasjonen din er håpløs?

23. Tror du at de fleste har det bedre enn deg?

24. Blir du ofte opprørt over småting?

25. Føler du ofte for å gråte?

26. Har du problemer med å konsentrere deg?

27. Liker du å stå opp om morgenen?

28. Foretrekker du å unngå sosiale samlinger?

29. Er det lett for deg å ta avgjørelser?

30. Greier du å tenke like klart nå som før?

 

 

 

 

 

 

Skåring

Dette er den originale skåringen til skalaen: Det gis et poeng for hvert positive bekreftende svar, poengene summeres og leder til disse kategoriene: normal-0-9; mild depresjon-10-19; alvorlig depresjon-20-30

1. no 6. yes 11. yes 16. yes 21. no 26. yes

2. yes 7. no 12. yes 17. yes 22. yes 27. no

3. yes 8. yes 13. yes 18. yes 23. yes 28. yes

4. yes 9. no 14. yes 19. no 24. yes 29. no

5. no 10. yes 15. no 20. yes 25. yes 30. no