STEMNINGSSKALA

GDS-GERIATRIC DEPRESSION SCALE

Velg det svaret som best beskriver hvordan du har følt deg den siste uken:

1. Er du generelt sett fornøyd med livet ditt? YES/ NO

2. Har du droppet mange av aktivitetene og interessene dine?

3. Føler du at livet ditt er tomt? YES / NO

4. Kjeder du deg ofte? YES / NO

5. Er du for det meste i godt humor? Are you in good spirits most of the time? YES / NO

6. Frykter du at noe galt skal skje med deg? YES / NO

7. Føler du deg for det meste lykkelig? Do you feel happy most of the time? YES / NO

8. Føler du deg ofte hjelpeløs? Do you often feel helpless? YES / NO

9. Foretrekker du å bli hjemme fremfor å gå ut og prøve nye ting? YES / NO

10. Føler du at du har mer problemer med hukommelsen enn andre? YES / NO

11. Synes du det er fantastisk å være i live nå? YES / NO

12. Føler du deg verdiløs slik du er nå? YES / NO

13. Føler du deg full av energi? YES / NO

14. Føler du at situasjonen din er håpløs? YES / NO

15. Tror du at de fleste har det bedre enn deg? YES / NO

 

Svar i fet skrift indikerer depresjon. Selv om ulik sensitivitet og spesifisitet er oppnådd i forskjellige studier anser man i klinisk bruk skårer >5 poeng som indikasjoner på depresjon. Denne indikasjonen bør følges opp av et intervju. Skårer >10 er nesten alltid depresjon.