Current Members


David Wilson

Position: Graduate Student

Hometown: Redmond, WA

Country: USA

Hyun Shin Park

Position: Graduate Student

Hometown: Seoul

Country: Korea

Lu Xiao

Position: Postdoctoral Fellow

Hometown: Beijing

Country: China


Ruyi Zhu

Position: Postdoctoral Fellow

Hometown: Chonqing

Country: China

Yong Woon Jun

Position: Postdoctoral Fellow

Hometown: Seoul

Country: Korea

Yujeong Lee

Position: Graduate Student

Hometown: Seoul

Country: Korea


Michael Mohsen

Position: Graduate Student

Hometown: Searingtown, NY

Country: USA

Edward Gao

Position: Graduate Student

Sayantan Chatterjee

Position: Graduate Student

Hometown: Kolkata

Country: India